Loppan, Esme och Saga (högst upp)
Här är vi!Katter och människor i Lund och Växjö. Ibland här och ibland där och ofta tvärtom.
Plus två hädangågna råttor Hugo och Charles. Och inte att förglömma Nicko dvärgspetsen, som numera jagar i de sälla jaktmarkerna.